دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مولود وزیری (اعلم السلطنه)

و ۱۳۳۱ ش

مولود وزیری، ملقب به اعلم السلطنه، دختر بى بى خانم استرآبادى و موسی خان وزیری، مؤسس مدرسه دخترانه پرورش دوشیزگان در تهران بود. نسخه دستخط بی بی خانم استرآبادی از «معایب الرجال» را او به کتابخانه مجلس شورای ملی سپرد. همسر اول او آقا خان نام داشت و همسر دومش آقای کوهستانی بود. مولود وزیری در سال ۱۳۳۱ ش درگذشت.

بنا به اطلاعات خانواده و: نرجس مهرانگیز ملاح و افسانه نجم آبادی، از زنان پیشگام ایرانی خدیجه افضل وزیری دختر بی بی خانم استرآبادی، نشرو پژوهش شیرازه: تهران، ۱۳۸۵. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید