دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد علیخان

محمد علیخان (سرهنگ استرآبادی انزلی الاصل)، فرزند محمد باقر (از همسر دوم)، همسر گلجان، و پدر محمد باقر ملاح (آقا بزرگ ملاح) بود.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید