دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بى بى خانم استرآبادى

ت ۱۲۷۴ یا ۱۲۷۵ ق
و ۱۳۳۹ یا ۱۳۴۰ ق

بی‌بی خانم استرآبادی متولد ۱۲۷۴ ق، فرزند خدیجه خانم و محمد باقر بود. او با موسی وزیری ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دو دختر به نام‌های مولود و خدیجه (افضل) و پنج پسر بود که حسنعلی وزیری و علینقی وزیری دو تن از آن‌ها هستند. وی در سال ۱۳۰۰ ش درگذشت.

بی‌بی خانم استرآبادی ( ۱۲۷۴ ق - ۱۳۰۰ ش)، نویسنده و فعال در زمینه تحصیلات و حقوق زنان بود. مادرش، خدیجه خانم، در دربار شکوه السلطنه (از زنان عقدی ناصرالدین شاه) معلم بود، و پدرش، محمد باقر، رئیس قوای استرآباد بود. بی بی خانم که در نزد مادرش در خانه تحصیل کرد، معلم شد و در سال ۱۳۲۴ ق، یکی از نخستین مدارس نوین دخترانه را در منزل خود در تهران بنیان نهاد. او و دو دخترش، مولود و خدیجه (افضل)، مقالات بسیاری درباره حقوق زنان و به خصوص روابط خانوادگی و آموزش زنان نوشته اند. بی بی خانم نوشته ای به نام معایب الرجال از خود برجا گذاشته است (تاریخ نگارش: ۱۳۱۲ ق ، تاریخ اولین نشر:۱۳۷۱ ش). او با موسی وزیری ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دو دختر و پنج پسر بود. دو تن از پسرهای او در زمینه هنر نقاشی (حسنعلی وزیری) و موسیقی ایرانی (علینقی وزیری) شخصیت های سرشناسی شدند. بستن

"MAʿĀYEB AL-REJĀL" http://www.iranicaonline.org/articles/maayeb-al-rejal بی بی خانم استرآبادی، معایب الرجال، ویرایش افسانه نجم آبادی، انتشارات نگرش و نگارش زن: شیکاگو، چاپ اول، ۱۳۷۱. افضل وزیری و نرجس مهرانگیز ملاح، بی بی خانم استرآبادی و خانم افضل وزیری: مادر و دختری از پیشگامان معارف و حقوق زنان، ویرایش افسانه نجم آبادی، انتشارات نگرش و نگارش زن: شیکاگو، چاپ اول، ۱۳۷۵. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید