دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مه لقا ملاح

ت ۱۲۹۶ ش

مه لقا ملاح، دختر خدیجه افضل وزیری و آقا بزرگ ملاح و نوه بی بی خانم استرآبادی، در سال ۱۲۹۶ ش به دنیا آمد. او ابتدا با محمد زمان بیات ازدواج کرد و صاحب فرزندی به نام بهروز شد. این ازدواج به جدایی انجامید. مه لقا ملاح سپس با حسین ابوالحسنی ازدواج کرد و فرزندان آنها عبارتند از: نسرین، داریوش، و سوسن ابوالحسنی. مه لقا ملاح بنیان‌ گذار سازمان غیر دولتی زیست‌ محیطی «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط‌ زیست» است. برای شرح حال مفصل تر وی رجوع شود به صحبت‌های مه لقا ملاح در حضور افسانه نجم آبادی و فرشیده میربغداد آبادی که با شماره 14129A1 در مجموعه ملاح موجود است.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو