دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علينقى وزيرى

ت ۱۲۶۶ ش
و ۱۳۵۸ ش

علینقی وزیری (کلنل)، پسر بی بی خانم استرآبادی و موسی خان وزیری، در سال ۱۲۶۶ ش به دنیا آمد. وی به پدر موسیقی ایران شهرت یافت. ابتدا با اختر اعظم ازدواج کرد و صاحب دختری به نام بدر آفاق شد. همسر دوم او عذرا حجازی نام داشت. علینقی وزیری در سال ۱۳۵۸ ش درگذشت.

علینقی وزیری (کلنل)، پسر بی بی خانم استرآبادی و موسی خان وزیری، در سال ۱۲۶۶ ش به دنیا آمد. وی به پدر موسیقی ایران شهرت یافت. در ۱۴ سالگی به خدمت ارتش درآمد. از همان زمان با موسیقی آشنا شد. نواختن تار را نزد دایی اش، حسینعلی خان، فراگرفت. در سال ۱۲۹۵ یا ۱۲۹۶ از خدمت ارتش کناره گرفت بعد از پایان جنگ جهانی اول، با کمک مصطفی قلی بیات (صمصام الملک) برای تحصیل موسیقی به اروپا رفت. پس از بازگشت به ایران، مدرسه عالی موسیقی را تأسیس کرد. قسمت عمده جلد دوم کتاب روح الله خالقی، سرگذشت موسیقی ایران، به شرح حال وی اختصاص دارد. علینقی وزیری در ۱۹ سالگی با اختر اعظم ازدواج کرد و صاحب دختری به نام بدر آفاق شد. این ازدواج به جدایی انجامید. در سال ۱۳۱۵ یا ۱۳۱۶ با عذرا حجازی ازدواج کرد. علینقی وزیری در سال ۱۳۵۸ ش درگذشت. بستن

منبع: http://www.iranicaonline.org/articles/vaziri-ali-naqi بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید