دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد باقر ملاح (آقا بزرگ)

ت ۱۳۰۲ ق
و ۱۳۴۳ ش

"محمد باقر ملاح معروف به آقا بزرگ ملاح فرزند محمد علیخان و گلجان بود که در سال ۱۳۰۲ ق (۱۲۶۳ یا ۱۲۶۴ ش) به دنیا آمد. او از ازدواج با همسر اولش صاحب دختری به نام زبیده خانم شد. آقا بزرگ ملاح از همسر دومش دو دختر داشت. همسر دوم او در دوران شیوع وبا، بر اثر این بیماری درگذشت. یکی از دختران او قبل از این فوت کرده بود. دختر دیگر ملوک نام داشت. آقا بزرگ در بیست و نهم ذیحجه ۱۳۳۲ ق با خدیجه افضل وزیری ازدواج کرد و فرزندان آن دو از این ازدواج عبارتند از: مه لقا، امیرهوشنگ، حسینعلی، مهرانگیز، خسرو، و تیمور (فوت در ۱۱ ماهگی). همسر دیگر آقا بزرگ ملاح نصرت زمان نام داشت و فرزند آن دو از این ازدواج گلی ملاح نام دارد. او در سال ۱۳۴۳ ش درگذشت. "

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو