دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت‌های شکوه سادات مقیمی - قسمت اول

صحبت‌های شکوه سادات مقیمی - قسمت اول

گفتگوی شکوه سادات مقیمی با افسانه نجم آبادی، فرشیده میربغدادآبادی، و نرگس صوفی سیاوش، در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ش در املش، گیلان. در این قسمت، شکوه خانم از خاطرات زندگی خود، خانواده مادری و پدری، و اعضای دیگر خانواده می‌گوید.