دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت های پروین و نسرین رستمی

صحبت های پروین و نسرین رستمی

صحبت‌های پروین و نسرین رستمی در حضور افسانه نجم آبادی و فرشیده میربغداد آبادی به تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۲. پروین و نسرین رستمی به شرح خاطراتی از افراد خانواده خود از جمله مادرشان، اقدس غربی، مادر بزرگشان، بتول شرقی، و پدر بزرگشان، نصرالله غربی می‌پردازند.

Audio


نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳ تير ۱۳۹۲ ش
  • مجموعه ها اقدس غربی
  • متعلق به مجموعه اقدس غربی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1394A12
  •