دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

برکه

برکه

این برکه به همت و حمایت مادربزرگ پدربزرگ شریف بازرگانی ساخته شد.

Audio


گفتگوی شریف بازرگانی با افسانه نجم آبادی درباره این برکه و دیگر برکه های اوز

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۳ ق
  • مجموعه ها بلقیس سیفایی - موزه مردم شناسی اوز
  • متعلق به مجموعه بلقیس سیفایی - موزه مردم شناسی اوز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16185A29
  •