دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مصاحبه با فخرالسادات میرفخرایی

مصاحبه با فخرالسادات میرفخرایی

گفتگوی فخرالسادات میرفخرایی با افسانه نجم آبادی، فرشیده میربغداد آبادی، امیر حسین نیک پور، سید مسعود موسوی آذر، معصومه موسوی آذر، و یوسف طریحی در تاریخ ۱۴ و ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ در تبریز. در این مصاحبه فخرالسادات میرفخرایی خاطراتی از افراد خانواده، دوران کودکی، و زندگیش بعد از ازدواج با سید مصطفی موسوی آذر را بازگو می‌کند.

Audio


نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۶ شعبان ۱۴۳۶ ق تا ۱۷ شعبان ۱۴۳۶ ق
  • مجموعه ها سید مسعود موسوی آذر
  • متعلق به مجموعه سید مسعود موسوی آذر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15162A1
  •