دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مصاحبه با عفت امین زاده

مصاحبه با عفت امین زاده

گفتگوی عفت امین زاده با افسانه نجم آبادی، فرشیده میربغداد آبادی، و مرجان ریاحی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ در اصفهان. در این مصاحبه، عفت امین زاده خاطراتی از افراد خانواده خصوصا از مادرش، و عمه پدرش، کافی نواب صفوی (شازده خاله)، بازگو می‌کند.