دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانه سوداگر

خانه سوداگر

از خانه های دوران قاجار، واقع در اوز، کوچه سوداگر اوز، لارستان، استان فارس. متعلق به سید محمد رئیس سوداگر بود. این بنا در سال ۱۳۹۱ ش، پس از مرمت، به موزه مردم شناسی اوز تبدیل شد. لقا سوداگر، دختر سید محمد رئیس سوداگر، زن‌عموی آقای شریف بازرگانی است که هم‌اکنون مدیر این موزه است. عکس‌ها شامل نمای ورودی، هشتی، نمای حیاط، دالان‌ها، ارسی‌ (پنج دری)، اتاق‌های سه دری، اتاق‌های دو گنجه و سه گنجه، صفه یا شاه‌نشین، حوض‌خانه، و حمام هستند.

Audio


گفتگوی شریف بازرگانی با افسانه نجم آبادی درباره خانه سوداگر

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • یادداشت ها

    برای دیدن نقشه این خانه، فقره به شماره 16184C2 در همین مجموعه را ببینید.

  • مجموعه ها خانه های قدیمی موزه مردم شناسی اوز
  • تاریخ آپلود ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16184C1
  •