دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت های بدر السادات افقهی- قسمت اول

صحبت های بدر السادات افقهی- قسمت اول

بخش اول صحبت های بدر السادات افقهی در حضور افسانه نجم آبادی، محبوبه قدس، و مریم مومنی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۱. او خاطراتی از دوران کودکی و جوانی خود و زندگی در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوی می‌گوید.