دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت های کامران دولتشاهی

صحبت های کامران دولتشاهی

گفتگوی کامران دولتشاهی، افسانه نجم آبادی و منوچهر اسکندری قاجار در منزل داوود میرزا مظفری قاجار در ۸ آبان ۱۳۸۸. او خاطراتی از اعضای خانواده، آشنایان و آداب زندگی روزمره اطرافیان و به ویژه زنان خانواده در دوران قدیم می گوید.

Audio


نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۱ ذی‌القعده ۱۴۳۰ ق
  • مجموعه ها کامران دولتشاهی
  • متعلق به مجموعه کامران دولتشاهی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۰ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 912A9
  •