دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت های هوری مستوفی مقدم

صحبت های هوری مستوفی مقدم

گفتگوی هوری مستوفی مقدم، افسانه نجم آبادی و منوچهر اسکندری قاجار در ۷ آبان ۱۳۸۸. او خاطراتی از اعضای خانواده، آشنایان و آداب زندگی روزمره اطرافیان و به ویژه زنان خانواده در دوران قدیم می گوید.

Audio


نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ ذی‌القعده ۱۴۳۰ ق
  • مجموعه ها هوری مستوفی مقدم
  • متعلق به مجموعه هوری مستوفی مقدم
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۹ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 911A12
  •