دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مصاحبه مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی، قسمت اول

مصاحبه مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی، قسمت اول

گفتگوی مرضیه خانم، ناهید مظفری و افسانه نجم آبادی در ژنو، سوییس، ۱۲ مرداد ۱۳۸۹. او خاطراتی از دوران کودکی، بازی، تحصیل، خانواده، عشق و ازدواج می گوید. نامه ها و عکس های مرتبط با این مصاحبه را همراه با اطلاعات اضافه می توانید در مجموعه نصرت مظفری بیابید.

Audio


مصاحبه با ناهید مظفری و افسانه نجم آبادى در ژنو، سوئیس، ۱۲ مرداد ۱۳۹۰

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۸۹ ش
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به دنیای زنان در عصر قاجار
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۸ مهر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1028A27
  •