دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: زهره نجم آبادی (دختر ربابه نجم آبادی و علی اکبر نجم آبادی)، افسانه نجم آبادی، فرخنده سهرابی، و فرزانه نجم آبادی؛ افسانه نجم آبادی و فرزانه نجم آبادی دختران فرخنده سهرابی و عباس نجم آبادی هستند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها کاوه نجم آبادی
  • متعلق به مجموعه کاوه نجم آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1391A47
  •