دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرخنده سهرابی

ت ۱۲۹۰ ش
و ۲۳ مهر ۱۳۸۴ ش

فرخنده سهرابی دختر علویه خانم و ابوالقاسم بدیع السلطنه، در سال ۱۲۹۰ ش (۱۳۲۹ ق) به دنیا آمد. او در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۲۰ش با عباس نجم آبادی ازدواج کرد. فرزندان آن دو عبارتند از: فریناز، متولد ۱۳۲۱ ش (در کودکی درگذشت)؛ فرزانه، متولد ۱۳۲۳ ش؛ افسانه، متولد ۱۳۲۵ ش؛ و فضل الله، متولد حدود ۱۳۳۳ ش (در نه ماهگی و قبل از گرفتن شناسنامه درگذشت). فرخنده سهرابی در ۲۳ مهر ماه ۱۳۸۴ درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو