دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت های پوری سلطانی

صحبت های پوری سلطانی

گفتگوی پوراندخت سلطانی، فرشیده میربغدادآبادی و افسانه نجم آبادی در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۲. در این مصاحبه پوری سلطانی پس از معرفی کردن اعضای خانواده در نسل های قبل و نسل فعلی (با اشاره به برخی عکس‌ها و اسناد) به یادآوری برخی از خاطرات خود از زندگی روزمره مادربزرگ، مادر، و دیگر زنان خانواده می‌پردازد و در پایان از آشنایی و ازدواج خود با مرتضی کیوان می‌گوید.