دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت‌های آقا نعمت

صحبت‌های آقا نعمت

گفتگوی آقا نعمت، ۹۸ ساله، با افسانه نجم آبادی، فرشیده میربغدادآبادی، عبدالعلی صادقی، لیلا صادقی، و الهه باقری در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۴ در سده اصفهان. آقا نعمت و عبدالعلی صادقی خاطرات خود را از سکینه خانم، شهربانو، شاه بیگم، دیگر زنان خانواده، و مناسبات خویشاوندی بازگو می کنند.