دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت‌های گیتی افروز همایونفر

صحبت‌های گیتی افروز همایونفر

گفتگوی گیتی افروز همایونفر، با افسانه نجم آبادی و ثمیلا امیرابراهیمی در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ در تهران. گیتی خانم از خاطرات زندگی خود، مادر و پدرش، و نسل‌های دیگر خانواده می‌گوید.

Audio


نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ش
  • مجموعه ها ثمیلا امیرابراهیمی
  • متعلق به مجموعه ثمیلا امیرابراهیمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۷ آذر ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۵ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 1251C1
  •