دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی اختر اسعد

ت ۱۲۹۴ ش
و ۱۳۶۹ ش

دختر دا ماطلا (ماه طلا) و محمد تقی خان (امیر جنگ)؛ با تیمور اسفندیاری بختیاری ازدواج کرد و صاحب دو فرزند به نام‌های پروین و نسرین شد.

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو