دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دا ماطلا (ماه طلا)

همسر دوم محمد تقی خان (امیر جنگ)؛ مادر بی‌بی اختر اسعد و بی‌بی افسر اسعد

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید