دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: بی‌بی افسر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ)، تیمور اسفندیاری بختیاری (پسر بی‌بی کوکب و محمد جواد خان سردار اقبال)، بی‌بی اختر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ) با دخترش پروین اسفندیاری بختیاری در بغل، بی‌بی کبری اسعد (دختر دا فاطمه و محمد تقی خان امیر جنگ)، و ستار اسعد (پسر بی‌بی هما و محمد تقی خان امیر جنگ)؛ نوشته عکس: «اردی‌بهشت ۱۳۱۴ در طهران منزل در خیابان صفی‌علیشاه […] برداشته شد»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ارديبهشت ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A64
  •