دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد تقی خان (امیر جنگ)

پسر بی‌بی صنم و علی قلی خان (سردار اسعد دوم)؛ او چهار بار ازدواج کرد. همسر اول: بی‌بی هما، مادر ستار اسعد، بهمن اسعد، و سیف الله اسعد؛ همسر دوم: دا ماطلا (ماه طلا)، مادر بی‌بی اختر اسعد و بی‌بی افسر اسعد؛ همسر سوم: بی‌بی فاطمه (دا فاطمه)، مادر بی‌بی کبری اسعد؛ و همسر چهارم: فخرالملوک، مادر کتایون (نی‌نی) و مسعود

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید