دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ایستاده از راست: لیلا (دختر بی‌بی افسر و آقای منتظم)، ناشناخته، بی‌بی کبری اسعد (دختر دا فاطمه و محمد تقی خان امیر جنگ)، بی‌بی گوهر (مادر بی‌بی مهین)، فخرالملوک (همسر چهارم محمد تقی خان امیر جنگ)، و بی‌بی اختر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ)؛ نشسته از راست: ناشناخته، ناشناخته، ناشناخته، نسرین اسفندیاری بختیاری (دختر بی‌بی اختر اسعد)، و عروس: بی‌بی مهین (دختر بی‌بی گوهر)

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۴ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A1
  •