دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست به چپ: لـله با بی‌بی اختر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ) در بغلش، منوچهر اسعد (پسر بی‌بی صنم و علی قلی خان سردار اسعد دوم)، جهانگیر، تیمور، و یدالله اسفندیاری بختیاری (پسران محمد جواد سردار اقبال)

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۳۲ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A74
  •