دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی‌بی اختر اسعد و رسول بختیار

بی‌بی اختر اسعد و رسول بختیار

عکس بالا: بی‌بی اختر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ) و رسول بختیار (پسر بی‌بی خاور اسفندیاری بختیاری) در آغوشش. نوشته عکس: «از رسول در سن در عمارت خیابان البرز طهران بتاریخ فروردین ۱۳۱۴ برداشته شد.» عکس پایین ناشناخته [احتمالا رسول] است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ فروردين ۱۳۱۴ ش
 • یادداشت ها

  یک نسخه از عکس بالا با شماره 15172A48 موجود است.

 • ابعاد ۵.۵ × ۵.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
 • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 15172A6
 •