دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ایستاده از راست: ناشناخته، بی‌بی اختر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ)، بهمن اسعد (پسر بی‌بی هما و محمد تقی خان امیر جنگ، و همسر بی‌بی مهین)، بی‌بی گوهر (مادر بی‌بی مهین)، و بی‌بی افسر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ). نشسته از راست: نسرین اسفندیاری بختیاری (دختر بی‌بی اختر اسعد)، خانم با پیراهن سفید و گل به سر: بی‌بی مهین (دختر بی‌بی گوهر و همسر بهمن اسعد)، نفر سوم و چهارم ناشناخته

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۸ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A12
  •