دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی کودکان

عکس گروهی کودکان

نشسته از راست: بی‌بی اختر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ)، سهراب اسعد (پسر جعفر قلی خان سردار اسعد سوم)، بی‌بی کوکب اسعد (دختر نصیرخان سردار جنگ)، و یدالله اسفندیاری بختیاری (پسر محمد جواد سردار اقبال)؛ ایستاده از راست: منوچهر اسعد (پسر بی‌بی صنم و علی قلی خان سردار اسعد دوم)، و جهانگیر و تیمور اسفندیاری بختیاری (پسران محمد جواد خان سردار اقبال)؛ مهرپشت عکس: میرزا عبدالحسین

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۳۰ × ۲۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A73
  •