دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: پروین اسفندیاری بختیاری (دختر بی‌بی اختر اسعد)، بی‌بی اختر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ)، نسرین اسفندیاری بختیاری (دختر بی‌بی اختر اسعد)، و نوزاد ناشناخته

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۸.۵ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A5
  •