دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ایستاده از راست: نفر سوم بی‌بی اختر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ)، نفر چهارم بی‌بی افسر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ)، و نفر ششم بی‌بی کبری اسعد (دختر دا فاطمه و محمد تقی خان امیرجنگ). بقیه افراد ناشناخته هستند. نوشته زیر عکس: «در فروردین ۱۳۱۶ در باغ شمران [شمیران] تومانیانس برداشته شد.»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳ فروردين ۱۳۱۶ ش
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A7
  •