دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پروین اسفندیاری بختیاری

ت ۱۳۱۲ ش
و ۱۳۶۶ ش

دختر بی‌بی اختر اسعد و تیمور اسفندیاری بختیاری؛ او دو بار ازدواج کرد. ازدواج اولش با فرخ میرزا حشمتی بود که صاحب دو فرزند به نام‌های شهرزاد و فرانسواز شد. سپس با فریدون جوانبخت ازدواج کرد که فرزندشان شهرام جوانبخت (صاحب مجموعه) است.

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو