دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آلبوم خانوادگی

آلبوم خانوادگی

آلبوم خانوادگی شهرام جوانبخت

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  برخی از عکس‌های این آلبوم به‌صورت جداگانه نیز در این مجموعه موجود هستند.

 • ابعاد ۲۵ × ۳۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
 • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 15172A23
 •