دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی اختر اسعد و دخترش

بی بی اختر اسعد و دخترش

بی‌بی اختر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ) و پروین اسفندیاری بختیاری (دختر بی‌بی اختر اسعد). نوشته پایین عکس: «اردیبهشت ۱۳۱۴ در طهران عمارت خیابان صفیعلی شاه انداخته شد. در آن موقع پروین دو ساله بوده و اختر شصت ساله.»

نمای تفصیلی

 • تاریخ ارديبهشت ۱۳۱۴ ش
 • یادداشت ها

  بنا به گفته ناصر جوانبخت (یکی از صاحبان مجموعه) توضیح عکس اشتباه است.

 • ابعاد ۸.۵ × ۱۱.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
 • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 15172A30
 •