دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

افراد نشسته از راست عبارتند از: بی‌بی خاور اسفندیاری بختیاری (دختر محمد جواد خان سردار اقبال)، حبیب الله اسفندیاری بختیاری، و بی‌بی اختر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ)؛ ایستاده از راست: یدالله اسفندیاری بختیاری، پسربچه: رسول بختیار (پسر بی‌بی خاور اسفندیاری بختیاری)، اسماعیل اسفندیاری بختیاری، و تیمور اسفندیاری بختیاری (پسر محمد جواد خان سردار اقبال و همسر بی‌بی اختر اسعد). نوشته عکس: «در طهران عمارت خیابان آقا شیخ هادی در تیر ماه ۱۳۱۴ انداخته شد.»

نمای تفصیلی

  • تاریخ تير ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۹ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A26
  •