دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست به چپ: بی‌‌بی اختر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ)، بی‌بی خاور اسفندیاری بختیاری (دختر محمد جواد خان سردار اقبال)، اسماعیل اسفندیاری بختیاری (پسر بی‌بی خانم جان و اسفندیار خان سردار اسعد اول)، یدالله اسفندیاری بختیاری (پسر محمد جواد سردار اقبال)، و پرویز احمدی (همسر بی‌بی طوبی اسعد)؛ کودکان: رسول بختیار (پسر بی‌بی خاور اسفندیاری بختیاری)، و پروین اسفندیاری بختیاری (دختر بی‌بی اختر اسعد)؛ نوشته عکس: «۱۶ آذر ۱۳۱۴ در عمارت خیابان آقا شیخ هادی طهران برداشته شد […]»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۱۲ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A59
  •