دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

نوشته عکس: «اوایل مرداد ماه ۱۳۱۴ در عمارت شیخ هادی طهران انداخته شد. از راست به چپ: ۱ تیمور [تیمور اسفندیاری بختیاری، همسر بی‌بی اختر اسعد] ۲ افسر [دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ] ۳ کتایون [نی‌نی] ۴ اختر [دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ] ۵ کبری [دختر دا فاطمه و محمد تقی خان امیر جنگ] ۶ دا ماطلا [همسر دوم محمد تقی خان امیر جنگ] ۷ مسعود [پسر فخرالملوک و محمد تقی خان امیر جنگ]»

نمای تفصیلی

  • تاریخ مرداد ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۸.۵ × ۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A9
  •