دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست به چپ: بی‌بی اختر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ)، دا ماطلا (ماه طلا، همسر دوم محمد تقی خان امیرجنگ)، و پروین و نسرین اسفندیاری بختیاری (دختران بی‌بی اختر اسعد)؛ پسربچه: شهرام جوانبخت (پسر پروین اسفندیاری بختیاری)

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A75
  •