دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

نوشته عکس: «در عمارت اندرونی طهران بی‌بی خاور [دختر محمد جواد خان سردار اقبال] بتاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۱۴ از بی‌بی اختر [دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ] و بی‌بی کوکب [دختر نصیر خان سردار جنگ] و بی‌بی خاور انداخته شد»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳ فروردين ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۸.۵ × ۱۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A51
  •