دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست به چپ: ناز بیگم خواجه، کبری (دختر دا فاطمه و محمد تقی خان امیرجنگ)، بی‌بی اختر اسعد و بی‌بی افسر اسعد (دختران دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ)؛ نوشته عکس: «تابستان ۱۳۱۲ در شمران […]»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۲ ش
  • ابعاد ۵.۵ × ۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A56
  •