دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: ناشناخته، بی‌بی خاور اسفندیاری بختیاری (دختر محمد جواد خان سردار اقبال)، بی‌بی اختر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ)، ناشناخته، بی‌بی افسر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ)، بهمن اسعد (پسر بی‌بی هما و محمد تقی خان امیرجنگ)، بی‌بی کبری اسعد (دختر دا فاطمه و محمد تقی خان امیرجنگ)، و نازی (بی‌بی ناز بیگم، دختر بی‌بی خورشید و نجف قلی خان صمصام السلطنه)؛ نوشته عکس: «تابستان ۱۳۱۲ در درکه شمران […] انداخته شد»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۲ ش
  • ابعاد ۵.۵ × ۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A37
  •