دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی اختر اسعد و دخترش

بی بی اختر اسعد و دخترش

بی‌بی اختر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ) و دخترش، پروین اسفندیاری بختیاری؛ نوشته عکس: «تابستان ۱۳۱۲ در شمران طهران»

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۱۲ ش
 • یادداشت ها

  یک نسخه از همین عکس با شماره 15172A6 موجود است.

 • ابعاد ۵.۵ × ۵.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
 • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 15172A48
 •