دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی کبری اسعد

دختر بی‌بی فاطمه (دا فاطمه) و محمد تقی خان (امیر جنگ). او با خدا رحم جوانبخت ازدواج کرد و صاحب پنج فرزند به نام‌های فریدون، داریوش، هوشنگ، ناصر (صاحب مجموعه) و مهین شد.

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو