دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فریدون جوانبخت

پسر بی‌بی کبری اسعد و خدا رحم جوانبخت؛ شوهر دوم پروین اسفندیاری بختیاری (آنها پسرخاله و دخترخاله بودند)؛ و پدر شهرام جوانبخت (صاحب مجموعه)

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید