دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نسرین اسفندیاری بختیاری

دختر بی‌بی اختر اسعد و تیمور اسفندیاری بختیاری؛ خواهر پروین اسفندیاری بختیاری

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید