دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منوچهر اسعد

پسر بی‌بی صنم و علی قلی خان (سردار اسعد دوم)؛ با بی‌بی هاجر آغا ازدواج کرد و صاحب سه فرزند به نام‌های پریچهر، پروانه، و سعید شد.

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید