دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی افسر اسعد

دختر دا ماطلا (ماه طلا) و محمد تقی خان (امیر جنگ)؛ او سه بار ازدواج کرد: شوهر اول آقا منتظم و صاحب یک فرزند به نام لیلا؛ شوهر دوم احمد قلی خان صمصام و صاحب یک فرزند به نام احمد رضا (گوگول)؛ شوهر سوم سلطان مراد بختیار (منتظم الدوله) که از او صاحب فرزند نشد.

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو