دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شهرزاد حشمتی

دختر پروین اسفندیاری بختیاری و فرخ میرزا حشمتی

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید