دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی خاور اسفندیاری بختیاری

دختر محمد جواد خان (سردار اقبال)، همسر محمد رضا خان (سردار فاتح)، مادر رسول بختیار

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید